postheadericon Firma ELEKTRAL oferuje:

- usługi cynkowania ogniowego, zanurzeniowego elementów stalowych (wanna o wymiarach 3.10 x 1.60 x 0,60 m)

 

Podstawowym produktem zakładu są bednarki i druty ocynkowane oraz:

- taśmy, kątowniki i ceowniki perforowane, ocynkowane,

- osprzęt odgromowy - kompletny, ocynkowany ogniowo o galwanicznie, oraz miadziany - na zamówienie,

- uziomy, iglice i maszty odgromowe - ocynk ogniowy.

 

Cynkowanie ogniowe ma bardzo duże zalety z uwagi na trwałą odporność na korozję.

Całość osprzętu odgromowego wykonano w oparciu o obecnie obowiązującą normę: PN-EN 50164-1:2009

"Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) -- Część 1: Wymagania stawiane elementom połączeniowym"

 

BEDNARKI:

       - Wykonane według normy PN-EN 50164-2:2009

           (Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) -- Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów),

       - Wszystkie rodzaje bednarek stosowane i wymagane obecnie w energetyce cynkujemy we słasnej cynkowni.

            Powłoka cynku, którą uzyskujemy mieści się w granicach 80-120 mikronów,

       - Wymogi w/g normy 70 mikronów (500g/m2)

       - Jako materiał wsadowy używamy bednarkę czarną ze stali gorącowalcowanej w gat. ST3SX lub S235JR, klasa I:

               => o dużej granicy plastyczności - średnio Re (Mpa) - 345

               => o dużej ganicy wytrzymałościowej - średnio Rm (Mpa) - 470

 

Bednarki czarne pochodzą wyłącznie z wiarygodnych źródeł, posiadają atest oraz włąściwe parametry wytrzymałościowe (dopuszczalne Si - max 0.03%).

Mając na uwadze przeznaczenie, stwierdzamy z całą odpowiedzialnością, że nasze bednarki są ocynkowane właściwie, oznacza to całkowity brak pęknięć oraz odprysków przy próbie zginania.

Kręgi bednarek ocynkowanych wynoszą średnio 50 kg, każdy jest dokładnie pakowany i metkowany z podaniem nazwy, wymiarów i wagi w/g systematycznie legalizowanej wagi elektronicznej.

Większe ilości bednarki pakowane są w paczki +/- 20 kręgów na palecie, spięte taśmą stalową ocynkowaną w dwóch miejscach co daje łączną wagę +/- 1 tona.

 

DRUTY:

      - Wykonane według normy PN-EN 50164-2:2009

           (Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) -- Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów)

       - Jako materiał wsadowy używamy drutów, które zakupujemy od sprawdzonych dostawców,

           Jest to walcówka gorącowalcowana miękka o gatunku stali ST1X lub SAE 1006,

       - Powłoka cynku, którą uzyskujemy po ocynkowaniu wynosi od 70 do 120 micronów,

       - Wymogi w/g normy 70 mikronów (500g/m2),

 

Każda dostawa drutów zaopatrzona jest w atest, a sam materiał przedmiotowy posiada włąściwe parametry chemiczne i wytrzymałościowe co wyklucza pęknięcia powłoki cynkowej przy próbie zginania.